Projenin Amacı Nedir?

Sporcu sağlığı ve sağlık turizmi faaliyetlerinin bölge geneline yaygınlaştırılması, bölgesel bazda jeotermal rehabilitasyon konusunda markalaşma faaliyetlerine katkıda bulunulması, yurt içi - yurt dışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması yoluyla bölgede ekonomik kalkınma, işbirliği ve rekabetin artırılması, yenilikçi uygulamalarla bölgede jeotermal kaynaklı sağlık uygulamaları yoluyla yeni bir sektörün gelişimine öncülük yaparak katkı sağlanması, egzersiz ve spor yapan bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve sporcuların üst düzey performansa ulaşabilmeleri için araştırma, uygulama ve termal rehabilitasyon konularında çalışmalar yapılması bu projenin genel amaçlarıdır.