Misyon
Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması kapsamında tasarlanan Jeotermal
Kaynaklı Rehabilitasyon Projesi (JEOKAREM), Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal
Rehabilitasyon Projesi (SAUTER) ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Projesi ile kalkınma
potansiyeline sahip olan Kırşehir ilinde, jeotermal tedaviyi yüksek teknolojik donanıma sahip Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Uygulamaları ve GETAT ile birleştiren bir Jeotermal Kaynaklı
Rehabilitasyon Merkezi oluşturmak ve nitelikli sağlık hizmeti sunarak toplum sağlığını geliştirmeye
katkıda bulunmak, sporcu sağlığı ve sağlık turizmi faaliyetlerinin bölge geneline yaygınlaştırılması,
yurt içi - yurt dışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması yoluyla bölgede ekonomik kalkınma,
işbirliği ve rekabetin artırılmasını görev edinmiştir.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası örnekleri ile rekabet edebilecek nitelikte altyapı olanakları ve bilimsel
yetkinliğe sahip sağlık profesyonelleriyle toplum sağlığının ve yaşam kalitesinin
iyileştirilmesini sağlamayı, bölgeyi sağlık turizminin önde gelen merkezlerinden biri haline
getirmeyi ve yürüttüğü bilimsel çalışmalar ile de tıp dünyasına katkı sağlamayı
amaçlamaktadır.