GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP (GETAT)

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Projesi kapsamında, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye ve Nöroloji Polikliniği'ne başvuran hastalara Dr.Öğr.Üyesi Hasan Esat YÜCEL ve Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KOÇAK tarafından, randevu ile Ozon Terapi, Hacamat ve Akapunktur uygulamaları yapılmaktadır.