Rektör Karakaya Pilot Projelerimizi Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayında Anlattı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş. (AFJET) ortaklığında düzenlenen Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneline katıldı. 19 -21 Şubat 2020 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleşen çalıştaya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, AFJET Genel Müdürü Dr. Yusuf Ulutürk, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Karakaya: “Projelerimizle Yerel-Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlıyoruz”

Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Panelinin ilk oturumunda söz alan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin 2016 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçildiğini söyleyerek “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Üniversitesi Olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Jeotermal Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin pilot üniversite çerçevesinde 41 üniversite içinden ilk beş üniversite arasına seçildiğini dile getiren Rektör Karakaya konuşmasına şöyle devam etti: “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, bünyesinde halen jeotermal kaynaklar bulunan ve bunu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi amaçlı kullanan ülkemizdeki birkaç üniversiteden biridir. Pilot sağlık projelerimizin amacı Kırşehir’de geleneksel yöntemlerle yapılan jeotermal tedavi uygulamalarını, yüksek teknolojik donanıma sahip Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) uygulamalarını, geleneksel-tamamlayıcı tıp uygulamalarını, sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu uygulamaları ile birleştirerek Kırşehir’i bir sağlık-spor turizm merkezi haline getirmek ve yerel-bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır.” Jeotermal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak dünyada geleneksel kaplıca kullanımından farklı bir anlayış ve yaklaşımın geliştiğini anlatan Rektör Karakaya, jeotermal kaynakların tıp, sağlık ve spor alanlarında etkin olarak kullanılmaya başladığını söyledi. Dünyada gelişen bu yeni anlayışın gereği olarak Kırşehir’de halen geleneksel yöntemlerle kullanılan jeotermal kaynakların üniversitemiz öncülüğünde sağlık ve spor alanında etkin kullanımının sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Vatan Karakaya yerel ve bölgesel kalkınmaya en iyi katkıyı sağlamayı öncelikli hedefleri olarak gördüklerini belirtti.

Rektör Karakaya: “Alanında Yetkin İleri Düzey Uzmanlık Yeterliliklerine Sahip Fizyoterapistler Yetiştiriyoruz”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalının güçlü akademik kadrosuyla Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimi verdiğini de anlatan Rektör Karakaya, bunun yanında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulumuzun lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile alanında yetkin, ileri düzey uzmanlık yeterliliklerine sahip fizyoterapistler yetiştirdiğini kaydetti. Sertifikasyon eğitimlerini tamamlamış Tıp Fakültesi öğretim üyelerimizin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimizde hâlihazırda uygulama ve araştırma çalışmalarını yürüttüğünü dile getiren Rektör Karakaya, konuşmasına şöyle devam etti: “40 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde bir profesör, üç öğretim üyesi ve beş araştırma görevlisi hizmet vermektedir. Jeotermal kaynaklara sahip ülkemizdeki sekiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden biri olan merkezimiz, diğer merkezlere kıyasla oldukça avantajlı bir durumdadır. Yedi milyon (yüzde 8.8) yaşlı, 8.2 milyon (yüzde 12) engelli nüfusun bulunduğu ülkemizde önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfusun hızla artacağı düşünüldüğünde bu talebin gittikçe artması beklenmektedir.”

Rektör Karakaya: “Hastanemizde 2019 Yılı İçinde 70 Bin Seans FTR Hizmeti Sunuldu”

Artan talebi karşılayabilmek ve jeotermal kaynaklardan daha etkin bir şekilde yararlanabilmek amacıyla büyük ve entegre bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların pilot üniversite sürecinden önce başladığını ve 146 yataklı hastane binasının yanında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu olacak şekilde tamamlandığını dile getiren Rektör Karakaya sunumuna şöyle devam etti: “Halen B1 grubu olarak sınıflandırılan 40 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde 250’si ayaktan, 40’ı yatan hasta olmak üzere günlük yaklaşık 300 hasta kapasitemiz mevcut olup 2019 yılı içinde 70 bin seans FTR hizmeti sunulmuştur. İnşaatı tamamlanan ve 17 bin 550 m² kapalı alana sahip olan 146 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı ile birlikte işletilmeye başlandığında A1 grubu hastane olarak sınıflandırılarak üst düzey Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerini termal tedavi eşliğinde sunacaktır. Bu kompleksin işletmeye açılması ile günlük 350-400 hastanın ayaktan, 146 hastanın ise yatarak tedavi edilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte günlük 500 hastaya hizmet verilmesi ve yıllık seans sayısının 100 binin üzerine çıkması beklenmektedir.” 

Rektör Karakaya: “Kırşehir’i Sağlık Alanında Mükemmeliyet Merkezi Haline Getirmeyi Hedefliyoruz”

Prof. Dr. Vatan Karakaya, jeotermal alanında pilot üniversite seçilen üniversitemizin hazırladığı Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM), Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Araştırma Uygulama Merkezi (GETAM) ve Sporcu Sağlığı ve Termal Rehabilitasyonu Merkezi (SAUTER) başlıklı üç pilot sağlık projemizin Termal Kür Klinik Parkı ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak tasarlanan kompleks içinde birlikte hayata geçirileceğini anlattı. Termal tedaviyi, pilot sağlık projelerimizden maliyeti karşılanan yüksek teknolojik donanıma ve robotik imkanlara sahip Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uygulamaları, Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyonu Uygulamaları ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ile birleştiren bir merkez (JEOKAREM) oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Rektör Karakaya, rekabet gücü yüksek bu merkezde özellikli tıp ve sağlık hizmeti sunarak ulusal ve uluslararası hizmet veren bir sağlık mükemmeliyet merkezi oluşturmak için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Rektör Karakaya: “Merkezimiz Ulusal-Uluslararası Düzeyde Spor Kulüplerine Hizmet Verecek”

Üniversitemizin jeotermal alanda yürüttüğü projelerden bahseden Rektör Karakaya, Sporcu Sağlığı ve Termal Rehabilitasyon Merkezinin açılmasıyla bu alanda büyük illerden karşılanan yerel ve bölgesel ihtiyaçların Kırşehir’de giderilmesinin amaçlandığını belirtti. SAUTER’in üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile birlikte çalışacağını dile getiren Prof. Dr. Vatan Karakaya, merkezin öncelikle bölgede daha sonra ulusal-uluslararası düzeyde spor kulüplerine hizmet vereceğini söyledi. Spor kulüpleri ve federasyonlar ile iletişime geçilerek tüm spor dallarında spor yaralanması olan bireylerin cerrahi müdahalesi veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinin jeotermal kaynaklar kullanılarak daha etkin bir şekilde yapılacağını anlatan Rektör Karakaya, sporcuların performans ölçümleri ve danışmanlık hizmetleri taleplerinin de karşılanacağını belirtti.

Rektör Karakaya: “Kırşehir’de GETAT Uygulamalarında Hem Çeşitlilik Sağlanacak Hem De Akademik Çalışmalar Hız Kazanacak”

GETAT alanında hali hazırda sertifikasyon eğitimlerinin pilot sağlık projeleri kapsamında başladığını belirten Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde GETAT Merkezinin açıldığını ve dört alanda (akupunktur, ozon terapisi, proliterapi, kupa-hacamat) uygulamalara başlandığını kaydetti. 2019 yılı içinde bin 75 akupunktur seansı, 542 kupa-hacamat seansı ve 383 ozon seansı uygulandığını ve sertifikasyon eğitimlerine harcanan maliyetin üzerinde bir mali girdi sağlandığını vurgulayan Rektör Karakaya konuşmasına şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığının halk sağlığını koruma politikaları gereğince yaygınlaşması istenen bölgesel GETAT merkezlerine bir yenisi eklenerek sektördeki boşluğun hijyenik olmayan koşullar ve yetkisiz kişilerce doldurulması önlenmeye başlandı. İzni alınan GETAT Uygulama Eğitim ve Araştırma Merkezinin (GETAM) yeni yapılan 146 yataklı FTR hastanemizde açılmasıyla Kırşehir’de GETAT uygulamalarında hem çeşitlilik sağlanacak hem de akademik çalışmalar hız kazanacaktır. Bu bağlamda diğer GETAT uygulamalarının (apiterapi, hipnoz, homeopati, larva uygulaması, osteopati vb.) bu merkezde hayata geçirilmesi için çalışılacaktır.”